Forside

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling.

Onsdag den 18. august 2021 kl. 19.00 på Hotel Præstekilde, Klintevej 116

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetæller.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Godkendelse af regnskab.
 4. Godkendelse af budget for 2022 – bestyrelsen foreslår forhøjelse af den faste afgift med kr. 350,00 til 1.200,00 pr. 1. oktober 2022.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen.
  På valg er:
  Hans Meilgaard Asmussen – modtager genvalg
  Vagn Hansen – modtager genvalg
  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  På valg er:
  Arne Nøhr Hansen,
  Jette Jensen
 7. Eventuelt

Hent årsrapport for 2020 her


Indberet din målerstand her: www.forsyning.net

Referat fra Generalforsamling, samt regnskab. Se mere her

Driftsinformation
Vandforsyningen er normal           dryppende vandhane

anlægsrapport

Varsling
Opdater dine SMS informationer, for at få oplysninger om driften hurtigst muligt. Send en mail til sms@hjertebjerg-vand.dk  med din adresse og mobilnummer.