Om Hjertebjerg Vandværk

Beskrivelse og historie
Hjertebjerg Vandværk er et privat vandværk og beliggende på
Klintevej 217, 4780 Stege, matrikel nr. 35l Pollerup By, Keldby.

Vandværket er opført i 1979.
Vandværket har i 1996 fået indvindingstilladelse til 100.000 m3/år,
som i 2000 er nedsat til 75.000 m3/år.

I 2002 er givet en tilladelse til at indvinde mere end 25.000 m3/år
fra boring DGU nr. 227.142.
Keldby vandværk blev i sommeren 2013 lagt sammen med Hjertebjerg vandværk.
Vandværkets indvindingstilladelse udløber den 27. marts 2026.

Tryk her og læs mere om Vandværket

Hjertebjerg Vandværk er med i Vordingborg Vandråd

 

 

anlægsrapport