Generalforsamlinger

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19.00
På Møn Golf Resort – Hotel Præstekilde, Klintevej 116

Dagsorden:

1: Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2: Bestyrelsens beretning.

3: Godkendelse af regnskab.

4: Godkendelse af budget for 2023.
Bestyrelsen foreslår forhøjelse af bidrag og takst.

5: Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen søger godkendelse til arbejde med sammenlægning med vandværker
i ØD.

6: Valg til bestyrelsen.
på valg er:

Vagn Hansen – modtager genvalg
Brian Josefsen – modtager genvalg

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
På valg er: Er ubesat

7: Eventuelt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen Hjertebjerg Vandværk

Tilmelding senest den 18. marts til formanden Frank Larsen tlf. 51273234 – mail: formand@hjertebjerg-vand.dk

Regnskab 2022

Beregning af takster til godkendelse 2023

 

Referat generalforsamling 2022

Referat generalforsamling 2021

Referat generalforsamling 2020

Referat generalforsamling 2019